Apie Mus

Viešoji įstaiga Tverų dienos centras įkurtas 2006 m. lapkričio 20 d. Centras įsikūręs Tverų miestelio ambulatorijos patalpose.

Įstaigos tikslas – padėti socialinės rizikos šeimoms, o svarbiausia - jų vaikams. Kodėl? Todėl, kad galime, ir todėl, kad būdami šios visuomenės nariai mes jaučiamės ir esame atsakingi už silpnesnius, paklydusius, nuskriaustus! Mes norime ir turime rūpintis mažaisiais mūsų visuomenės nariais, kad išugdytumėm pilnaverčiais visuomenės nariais - vaikus bei jų tėvelius, kurie mokės kurti ir auginti savo šeimas. 

Dienos centre yra teikiamos šios paslaugos:
  • socialinis darbas su šeima
  • laisvalaikio užimtumas
  • pamokų ruoša
  • pedagoginės, socialinės, psichologinės konsultacijos
  • socialinių įgūdžių ugdymas
  • kūrybinis ugdymas
  • dailės terapija
  • darbo terapija
  • krikščioniškų vertybių ugdymas
  • lytiškumo ugdymas

Kas yra socialinės rizikos šeima?

Tai – šeima, kurioje vyrauja krizė dėl to, kad vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nesugeba prižiūrėti vaikų, taip pat kai vienas arba keli šeimos nariai naudoja psichologinę, fizinę, socialinę ar seksualinę prievartą prieš savo vaikus arba gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams.