Apie Mus

Vaikų dienos centras – viešas juridinis asmuo ar jo padalinys, teikiantis dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas. Centras gali gauti paramą, o centro paslaugas gaunantys asmenys – labdarą.

Viešoji įstaiga Tverų dienos centras įsteigta 2006 m. lapkričio 20 d., įmonės kodas 300617353, paramos gavėjo statusas suteiktas 2006 m. lapkričio 20 d. Adresas: A. Vaizgirdo g. 4 – 3, Tverų mstl., Rietavo sav. Steigėjas ir vienintelis dalininkas yra fizinis asmuo – Judita Grigaliūnienė.

VIZIJA

Nuolat besimokanti, demokratiška, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti įstaiga, sėkmingai vykdanti vaikų ir šeimų socializaciją ir integraciją.

MISIJA

Teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

FILOSOFIJA

Mums rūpi vaikų bei jų šeimų socializacija, kuo jie gyvena ir kuo taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, ieškome naujovių. Keliame profesinę kompetenciją, mokomės iš savęs ir iš kitų

PRIORITETINĖS KRYPTYS

 • Bendradarbiauti su socialinę riziką patiriančia šeima.
 • Užimti vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla.
 • Ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinant vaikų ir tėvų aktyvų dalyvavimą organizuojamose veiklose.
 • Ugdyti vaikus ir jaunuolius kaip lyderius, kurie taptų savarankiškomis ir tvirtomis asmenybėmis, paremtomis moralinėmis vertybėmis, turėtų autoritetą bendraamžių grupėje, sugebėtų organizuoti, telkti, vadovauti grupei.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Informavimas ir konsultavimas.
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas.
 • Nemokamas maitinimas.
 • Parama rūbais, avalyne.
 • Socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Pagalba ruošiant pamokas.
 • Sociokultūrinės paslaugos.
 • Pilietiškumo, krikščioniškumo, lytiškumo ugdymas.

VYKDOMOS PROGRAMOS

Vaikų dienos centre vykdomos alkoholio, tabako ir ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo, pilietiškumo, krikščioniškumo ugdymo programos.


DIENOS CENTRO ETOSAS IR VERTYBĖS

 • Centro darbuotojai atviri kaitai, siekia geresnių socialinių paslaugų teikimo kokybės, priima naujoves.
 • Įstaigoje sudaromos galimybės kiekvienam darbuotojui išreikšti savo nuomonę, skatinama komandinė veikla.
 • Darbuotojai jaučia atsakomybę už dienos centro veiklos kokybę. 
 • Plėtojama ugdytinių, jų tėvų ir įstaigos dirbančiųjų tarpusavio sąveika, grindžiama savigarbos, pagarbos, teisingumo, sąžiningumo, darbštumo vertybinėmis nuostatomis.